رقابت بهاره رهنما با لادن مستوفی برای بازی در فیلم «شب واقعه»



ساعت24 – به بهانه پخش مجدد فیلم «شب واقعه» بهاره رهنما از رقابت خود با ۲ بازیگر دیگر برای بازی در این فیلم صحبت کرد.

به بهانه پخش مجدد فیلم «شب واقعه» بهاره رهنما  از رقابت خود با ۲ بازیگر دیگر برای بازی در این فیلم صحبت کرد.

 نکته جالبی که وجود دارد این است که بهاره رهنما یکی از گزینه‌های بازی در فیلم «شب واقعه» بود؛ نقشی که در نهایت به لادن‌ مستوفی سپرده شد.

رهنما درباره پذیرفته نشدن برای بازی در «شب واقعه» به ویکی سینما گفت :«من به دلیل ارادتی که به امام‌ حسین (ع) دارم و فوق‌العاده بودن متن «شب واقعه»، خیلی متاسفم که جزو آخرین کاندیداهای بازی در این فیلم بودم اما انتخاب نشدم. آقای شهرام اسدی، خانم لادن مستوفی را انتخاب کرد.»

رهنما درباره حسرت بازی در این فیلم گفت: «این کار، جزوکارهایی است که همیشه بر دلم ماند که کاش در آن بازی می‌کردم. بین من، خانم فریبا کوثری و خانم لادن مستوفی، در آخرین‌ مرحله، خانم مستوفی انتخاب شد ولی اصولا آدم افسوس به گذشته‌ای نیستم و مسیرم رو به جلو است.»